ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

PROGRAM AKTYWIZACJA

I INTEGRACJA

EGZAMINACYJNE

CENTRUM

ECDL

ETS GLOBAL

SZKOLENIA JĘZYKOWE

SZKOLENIA

SZKOLENIA TELC

SZKOLENIA

TGLS

Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe. Projekt „Wiem jak”

Szkolenia komputerowe zakończone egzaminem ECCC DIGCOMP na poziomie podstawowym (80h), średniozaawansowanym (120h), zaawansowanym(160h). Szkolenia językowe zakończone egzaminem TELC Język angielski na poziomie A2 (120h), Język angielski na poziomie B2 (180h), Język niemiecki na poziomie A2 (180h).

SZKOLENIA KOMPUTEROWE ECDL

Gama certyfikatów ECDL jest bardzo szeroka. Każdy powinien wybrać taki, który najbardziej pasuje do jego potrzeb, ambicji, umiejętności.

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

Celem Programu Aktywizacja i Integracja, w skrócie „PAI”, jest pomoc osobom bezrobotnym znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Szkolenia jezykowe dla pracowników służby cywilnej

Europejskie Certyfikaty Językowe potwierdzają zdobyte umiejętności językowe oraz zwiększają możliwość znalezienia atrakcyjnej pracy i awansu zawodowego.

Szkolenia językowe z ETS Global

Certyfikaty TOEFL, TFI i WiDaF są oficjalnym potwierdzeniem kwalifikacji językowych i są uznawane przez uczelnie, instytucje rządowe, a szczególnie przez firmy i korporacje w Polsce i na całym świecie.

Szkolenia językowe dla pracowników branży medycznej

Certyfikat TELC jest wymagany wielu firmach działających na terenie Polski jako potwierdzenie właściwego poziomu kompetencji językowych.

Kursy językowe: ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPAŃSKI, WŁOSKI

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kurs języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego, niezależnie od aktualnego poziomu zaawansowania.

OŚRODEK EGZAMINACYJNY TGLS

Nasz Ośrodek organizuje i przeprowadza egzaminy sprawdzające umiejętności językowe osób ubiegających się o certyfikat TGLS.

SZKOLENIA Z MICROSOFT EXCEL

Otoczenie biznesowe jest w ciągłym ruchu i szybko się rozwija. Rzeczywistość stawia nam wyzwania, które wymagają więcej niż specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.

O FUNDACJI

Powstaliśmy w Lublinie w 2014 r.

Naszym głównym celem jest wspieranie wartościowych inicjatyw lokalnych
oraz wsparcie rozwoju społeczeństwa, którego sami jesteśmy częścią.

Wierzymy, że dzięki dobrym pomysłom i przy wykorzystaniu potencjału
drzemiącego w ludziach możemy każdego dnia zmieniać nasze codzienne życie
na lepsze i czynić je nieco prostszym i przyjemniejszym.

Zapraszamy do współpracy.

Siedziba Fundacji Inicjatyw Społecznych

Al. Jerozolimskie 85 lok 21
02-001  Warszawa
tel. 518 83 84 14
fax. 22 247 82 79

e-mail: biuro@inicjatywyspoleczne.pl

Oddział w Lublinie

ul. Królewska 3
20-109 Lublin
tel. 81 525 05 51

Oddział w Puławach

ul. Kołłątaja 127
24- 11 Puławy
tel. 81 742 18 94
 • Rozwój Społeczności

  Edukacja dla rozwoju społecznego przyjmuje i rozwija model aktywnej edukacji społecznej, rozumianej jako pobudzanie aktywności jednostek, grup i środowisk społecznych do twórczego przekształcania rzeczywistości.

 • Działania Lokalne

  Rozwój lokalny jest niezbywalnym elementem rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, regionu, społeczności lokalnej. Dzięki niemu realizacja interesów indywidualnych i ogólnospołecznych dokonuje się przy wykorzystaniu lokalnych zasobów i naszych inicjatyw.

 • Wsparcie Inicjatyw

  Naszym celem jest promowanie aktywności społecznej, wsparcie lokalnych społeczności, organizacji i liderów społecznych.

 • Wzmacnianie Potencjału

  Stawiamy na rozwój i wzmocnienie potencjału ludzkiego i instytucjonalnego organizacji pozarządowych  poprzez wzmocnienie ich kompetencji, zwiększenie wiedzy na temat lokalnych problemów i potrzeb.