Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę cateringową w projekcie „Mój Pomysł na Siebie”

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki postępowania ofertowego na usługę cateringową podczas realizacji projektu „Mój Pomysł na Siebie”

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki z postępowania w trybie ofertowym na usługę cateringową podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa (nr projektu RPLU.09.01.00-06-0233/16), na terenie województwa lubelskiego,  w pliku do pobrania poniżej:

Dziękujemy za udział w postępowaniu!

Ogłoszenie o wyborze oferty na branżową usługę szkoleniową w projekcie „Mój Pomysł na Siebie”

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki postępowania ofertowego na branżową usługę szkoleniową podczas realizacji projektu „Mój Pomysł na Siebie”

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki z postępowania w trybie ofertowym na wybór trenera modułu branżowego podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa (nr projektu RPLU.09.01.00-06-0233/16), na terenie województwa lubelskiego,  w pliku do pobrania poniżej:

Dziękujemy za udział w postępowaniu!

Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę szkoleniową ICT w projekcie „Mój Pomysł na Siebie”

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki postępowania ofertowego na usługę szkoleniową ICT podczas realizacji projektu „Mój Pomysł na Siebie”

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki z postępowania w trybie ofertowym na wybór trenera modułu ICT podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa (nr projektu RPLU.09.01.00-06-0233/16), na terenie województwa lubelskiego,  w pliku do pobrania poniżej:

Dziękujemy za udział w postępowaniu!

Ogłoszenie o wyborze oferty na językową usługę szkoleniową w projekcie „Mój Pomysł na Siebie”

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki postępowania ofertowego na językową usługę szkoleniową podczas realizacji projektu „Mój Pomysł na Siebie”

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki z postępowania w trybie ofertowym na wybór trenera języka obcego podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa (nr projektu RPLU.09.01.00-06-0233/16), na terenie województwa lubelskiego,  w pliku do pobrania poniżej:

Dziękujemy za udział w postępowaniu!

Ogłoszenie o wyborze oferty na wynajem sal w projekcie „Mój Pomysł na Siebie”

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki postępowania ofertowego na wynajem pomieszczeń szkoleniowych podczas realizacji projektu „Mój Pomysł na Siebie”

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki z postępowania w trybie ofertowym na wynajem sal podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa (nr projektu RPLU.09.01.00-06-0233/16), na terenie województwa lubelskiego,  w pliku do pobrania poniżej:

Dziękujemy za udział w postępowaniu!

Ogłoszenie o naborze ofert na wybór trenera modułu ICT podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie”

Fundacja Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na wybór trenera do szkoleń komputerowych w projekcie „Mój pomysł na siebie”

Szanowni Państwo,

 Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza nabór zgłoszeń do postępowania w trybie ofertowym na wybór trenera szkoleń ICT podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa (nr projektu RPLU.09.01.00-06-0233/16), na terenie województwa lubelskiego,  (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy), dla niżej wymienionego zadania:

Po kliknięciu w powyższy odnośnik, znajdą Państwo komplet dokumentów i informacji dotyczących zamówienia. (w tym min: Szczegółowy Opis Przedmiotu Rozeznania Rynku, Wymagania, Opis warunków udziału w postępowaniu, Sposób przygotowania i składania wyceny, gotowe Formularze, Wzory dokumentów i Załączników)

Zapraszamy do składania ofert!

Ogłoszenie o naborze ofert na wybór trenera modułu branżowego podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie”

Fundacja Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na wybór trenera do szkoleń branżowych w projekcie „Mój pomysł na siebie”

Szanowni Państwo,

 Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza nabór zgłoszeń do postępowania w trybie ofertowym na wybór trenera szkoleń branżowych podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa (nr projektu RPLU.09.01.00-06-0233/16), na terenie województwa lubelskiego,  (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy), dla niżej wymienionego zadania:

Po kliknięciu w powyższy odnośnik, znajdą Państwo komplet dokumentów i informacji dotyczących zamówienia. (w tym min: Szczegółowy Opis Przedmiotu Rozeznania Rynku, Wymagania, Opis warunków udziału w postępowaniu, Sposób przygotowania i składania wyceny, gotowe Formularze, Wzory dokumentów i Załączników)

Zapraszamy do składania ofert!

Ogłoszenie o naborze ofert na wynajem pomieszczeń podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie”

Fundacja Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na wynajem sal do szkoleń w projekcie „Mój pomysł na siebie”

Szanowni Państwo,

 Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza nabór zgłoszeń do postępowania w trybie ofertowym na wynajem pomieszczeń podczas realizacji szkoleń w projekcie „Mój pomysł na siebie” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa (nr projektu RPLU.09.01.00-06-0233/16), na terenie województwa lubelskiego,  (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy), dla niżej wymienionego zadania:

Po kliknięciu w powyższy odnośnik, znajdą Państwo komplet dokumentów i informacji dotyczących zamówienia. (w tym min: Szczegółowy Opis Przedmiotu Rozeznania Rynku, Wymagania, Opis warunków udziału w postępowaniu, Sposób przygotowania i składania wyceny, gotowe Formularze, Wzory dokumentów i Załączników)

Zapraszamy do składania ofert!

Ogłoszenie o naborze ofert na usługę cateringową podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie”

Fundacja Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na usługę cateringową do szkoleń w projekcie „Mój pomysł na siebie”

Szanowni Państwo,

 Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza nabór zgłoszeń do postępowania w trybie ofertowym na usługę cateringową podczas realizacji szkoleń w projekcie „Mój pomysł na siebie” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa (nr projektu RPLU.09.01.00-06-0233/16), na terenie województwa lubelskiego,  (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy), dla niżej wymienionego zadania:

Po kliknięciu w powyższy odnośnik, znajdą Państwo komplet dokumentów i informacji dotyczących zamówienia. (w tym min: Szczegółowy Opis Przedmiotu Rozeznania Rynku, Wymagania, Opis warunków udziału w postępowaniu, Sposób przygotowania i składania wyceny, gotowe Formularze, Wzory dokumentów i Załączników)

Zapraszamy do składania ofert!

Ogłoszenie o naborze ofert na wybór trenera modułu językowego podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie”

Fundacja Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na wybór trenera do szkoleń językowych w projekcie „Mój pomysł na siebie”

Szanowni Państwo,

 Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza nabór zgłoszeń do postępowania w trybie ofertowym na wybór trenera szkoleń językowych podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa (nr projektu RPLU.09.01.00-06-0233/16), na terenie województwa lubelskiego,  (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy), dla niżej wymienionego zadania:

Po kliknięciu w powyższy odnośnik, znajdą Państwo komplet dokumentów i informacji dotyczących zamówienia. (w tym min: Szczegółowy Opis Przedmiotu Rozeznania Rynku, Wymagania, Opis warunków udziału w postępowaniu, Sposób przygotowania i składania wyceny, gotowe Formularze, Wzory dokumentów i Załączników)

Zapraszamy do składania ofert!

Bezpłatne szkolenia dla osób w wieku 30+ lat, w ramach projektu „Mój pomysł na siebie”

 

Fundacja Inicjatyw Społecznych  wraz z Impuls Consulting Sp. z o.o. oraz Spółdzielnią Socjalną „Simpuls” zaprasza do udziału w projekcie „Mój pomysł na siebie”.  Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej oraz wzrost szans zatrudnienia uczestników poprzez zdobycie pożądanych na rynku pracy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia następujące warunki:

 • ma 30 lat lub więcej i jest bezrobotna (zarejestrowana lub niezarejestrowana w urzędzie pracy) bądź bierna zawodowo

lub

 • jest rolnikiem lub członkiem jego rodziny w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowanym w urzędzie pracy: PUP/MUP jako osoba bezrobotna, prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzająca odejść z rolnictwa

 

zamieszkuje na terenie województw lubelskiego oraz należy przynajmniej do jednej z kategorii osób:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (co najwyżej średnie wykształcenie).

 

Każdy z uczestników weźmie udział w następujących formach wsparcia:

 • Diagnoza kompetencji zawodowych wraz z tworzeniem IPD–  dwa spotkania po dwie godziny zegarowe zakończone utworzeniem IPD uwzględniającym charakter dalszych działań.
 • Grupowe warsztaty doradcze– łącznie 12 godzin dydaktycznych na grupę. (tematyka zajęć: komunikacja, aktywizacja, autoprezentacja, integracja, praca w grupie, aktywne techniki poszukiwania pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, kreatywność, mocne i słabe strony, organizacja czasu), 2 spotkania po 6 godzin.
 • Szkolenia zawodowe (do wyboru):
 1. Pracownik obsługi biurowej – 160 godzin dydaktycznych, w tym 50 godzin w zakresie modułu branżowego, 50 godzin komputerowego, 60 godzin językowego (tematyka: organizacja biura, obsługa korespondencji, prowadzenie rozmów, archiwizacja dokumentów, obsługa urządzeń, komputer w pracy biurowej, organizacja spotkań biznesowych, języki obce w biurze)

 2. Magazynier z obsługą wózków widłowych – 110 godzin, w tym 80 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin praktyki (tematyka: organizacja prac w magazynach, prowadzenie dokumentacji, systemy komputerowe w gospodarce magazynowej, BHP, budowa wózków, wymiana butli, ćwiczenia praktyczne praktyczne)

 3. Monter urządzeń energii odnawialnej – 120 godzin dydaktycznych, w tym 60 godzin zajęć teoretycznych i 60 godzin zajęć praktycznych (tematyka: energia geotermalna wody, wiatru, budowa i zasady działania systemów energii odnawialnej, warunki montażu, sprzęt do montażu, technologia robót, współpraca systemów solarnych z innymi urządzeniami, instalacjami OZE)

 4. Doradca ds. OZE – 120 godzin dydaktycznych, w tym 80 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin zajęć praktycznych (tematyka: planowanie energetyczne, biomasa, energia słoneczna, geotermalna, analiza korzyści, praktyczne aspekty wykorzystania OZE, korzyści finansowe, aspekty prawno-budowlane)

 • Pośrednictwo pracy– 2 spotkania po dwie godziny zegarowe (tematyka: badanie oczekiwań uczestników w zakresie miejsc odbywania staży, inicjowanie spotkań z potencjalnym pracodawcą, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej)
 • 5-miesięczne staże zawodowe powiązane tematycznie ze szkoleniami

 

W ramach projektu oferujemy:

 • możliwość zdobycia kwalifikacji pożądanych na rynku pracy
 • szkolenia zakończone egzaminem zewnętrznym (Pracownik obsługi biurowej – zewnętrzny egzamin ECCC, Doradca ds. OZE i Monter urządzeń energii odnawialnej –  egzamin Stowarzyszenia Elektryków Polskich (uprawnienia energetyczne SEP GR.I, Magazynier z obsługą wózków widłowych – egzamin państwowy organizowany przez Urząd Dozoru Technicznego)
 • wysoki poziom zajęć: zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów i doradców zawodowych
 • zdobycie doświadczenia zawodowego podczas stażu
 • stypendium szkoleniowe 8 zł brutto za godzinę
 • stypendium stażowe 1600 brutto za miesiąc
 • zwrot kosztów dojazdu do 15 zł za dzień
 • bezpłatne materiały szkoleniowe
 • catering

 

Szczegółowe informacje:

Biuro projektu
Królewska 3/17, 20-109 Lublin

tel. 533 555 547
tel. 506 259 774

 

tel. 81.478.51.96, 81.525.05.51

Biuro czynne w godzinach 8:00 – 16:00

email: mpns@inicjatywyspoleczne.pl

 

 

Siedziba Fundacji

Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa

tel. 22.247.88.10

email: biuro@inicjatywyspoleczne.pl

 

Dokumenty rekrutacyjne: 

 1. Regulamin projektu
 2. Formularz zgłoszeniowy do projektu – załącznik 1
 3. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej – załącznik 2
 4. Ochrona danych osobowych -załącznik 3
 5. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego – załącznik nr 4
 6. Ankieta rekrutacyjna

 

Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę cateringową podczas realizacji projektu „Młody = zdolny i doświadczony”

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki postępowania ofertowego na usługę cateringową podczas realizacji projektu „Młody = zdolny i doświadczony”

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki z postępowania w trybie ofertowym na usługę cateringową do szkolenia ”Grafik komputerowy” w projekcie „Młody = zdolny i doświadczony” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy,  Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (nr projektu POWR.01.02.01-06-0021/16), na terenie województwa lubelskiego,  (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy), w pliku do pobrania poniżej:

Dziękujemy za udział w postępowaniu!

Ogłoszenie o wyborze oferty na wynajem sal podczas realizacji projektu „Młody = zdolny i doświadczony”

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki postępowania ofertowego na wynajem sal podczas realizacji projektu „Młody = zdolny i doświadczony”

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki z postępowania w trybie ofertowym na wynajem pomieszczeń do szkolenia ”Grafik komputerowy” w projekcie „Młody = zdolny i doświadczony” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy,  Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (nr projektu POWR.01.02.01-06-0021/16), na terenie województwa lubelskiego,  (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy), w pliku do pobrania poniżej:

Dziękujemy za udział w postępowaniu!

Ogłoszenie o naborze ofert na usługę cateringową podczas realizacji projektu „Młody = zdolny i doświadczony”

Fundacja Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na usługę cateringową do szkoleń w projekcie „Młody = zdolny i doświadczony”

Szanowni Państwo,

 Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza nabór zgłoszeń do postępowania w trybie ofertowym na usługę cateringową podczas realizacji szkoleń ”Grafik komputerowy” w projekcie „Młody = zdolny i doświadczony” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy,  Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (nr projektu POWR.01.02.01-06-0021/16), na terenie województwa lubelskiego,  (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy), dla niżej wymienionego zadania:

Po kliknięciu w powyższy odnośnik, znajdą Państwo komplet dokumentów i informacji dotyczących zamówienia. (w tym min: Szczegółowy Opis Przedmiotu Rozeznania Rynku, Wymagania, Opis warunków udziału w postępowaniu, Sposób przygotowania i składania wyceny, gotowe Formularze, Wzory dokumentów i Załączników)

Zapraszamy do składania ofert!

Ogłoszenie o naborze ofert na wynajem sal podczas realizacji projektu „Młody = zdolny i doświadczony”

Fundacja Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na wynajem pomieszczeń do szkoleń w projekcie „Młody = zdolny i doświadczony”

Szanowni Państwo,

 Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza nabór zgłoszeń do postępowania w trybie ofertowym na wynajęcie sal szkoleniowych podczas realizacji szkoleń ”Grafik komputerowy” w projekcie „Młody = zdolny i doświadczony” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy,  Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (nr projektu POWR.01.02.01-06-0021/16), na terenie województwa lubelskiego,  (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy), dla niżej wymienionego zadania:

Po kliknięciu w powyższy odnośnik, znajdą Państwo komplet dokumentów i informacji dotyczących zamówienia. (w tym min: Szczegółowy Opis Przedmiotu Rozeznania Rynku, Wymagania, Opis warunków udziału w postępowaniu, Sposób przygotowania i składania wyceny, gotowe Formularze, Wzory dokumentów i Załączników)

Zapraszamy do składania ofert!

Bezpłatne szkolenia dla osób w wieku 18-29 lat, w ramach projektu „Młody = zdolny i doświadczony”

Fundacja Inicjatyw Społecznych oraz Impuls Consulting Sp. z o.o. zapraszają do udziału w projekcie „Młody =  zdolny i doświadczony” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 60 osób w wieku 18 – 29 lat nie pracujących, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, zamieszkujących na terenie powiatu lubelskiego (ziemskiego).

Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej oraz wzrost szans na zatrudnienie wśród osób młodych.

Uczestnik projektu otrzyma wsparcie z zakresu:

 • Diagnozy kompetencji zawodowych – 2 godz./osoba
 • Grupowe warsztaty doradcze – 12 godz./grupa
 • Szkolenia do wyboru :

– Operator koparko – ładowarki III klasy (176 godz./grupa)

– Magazynier z obsługą wózków widłowych (110 godz./ grupa)

– Tworzenie stron www (80 godz./grupa)

– Grafik komputerowy (120 godz./grupa) z modułem językowym (60 godz./grupa)

 • Pośrednictwo pracy – 2 godz./osoba
 • 4-ro miesięczne staże

 

Ponadto w ramach projektu zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Stypendium szkoleniowe ( 8,54 zł brutto/godz.)
 • Stypendium stażowe (1300 zł brutto)
 • Bezpłatne materiały szkoleniowe
 • Dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje ( zaświadczenia, certyfikaty, książeczki z uprawnieniami)
 • Catering

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 – 31.10.2018

Wartość projektu:  838 425,00 zł

W celu zgłoszenia do udziału w projekcie prosimy o wypełnienie i przesłanie dokumentów rekrutacyjnych na adres:  mzid@inicjatywyspoleczne.pl , dostarczenie osobiście lub pocztą do biura projektu:  ul. Królewska 3/17, 20-109 Lublin.

 

 

Biuro projektu:

Królewska 3/17, 20-109 Lublin

tel. 533 555 547
tel. 81 525 05 51

e-mail: mzid@inicjatywyspoleczne.pl

 

Ogłoszenie o wyborze oferty na przeprowadzenie egzaminów w projekcie „Wiem jak”

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki postępowania ofertowego na przeprowadzenie egzaminów ECCC i telc podczas realizacji projektu „Wiem jak”

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki z postępowania w trybie ofertowym na przeprowadzenie egzaminów ECCC po szkoleniach komputerowych – 5 obszarów i 21 kompetencji zgodnie ze standardem DIGCOMP na poziomie podstawowym, oraz telc po szkoleniach językowych w projekcie „Wiem jak”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3  Kształcenie ustawiczne   w zakresie ICT i języków obcych (nr projektu RPLU.12.03.00.06-0050/15), na terenie województwa lubelskiego, (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy), w pliku do pobrania poniżej:

Dziękujemy za udział w postępowaniu!

Ogłoszenie o naborze ofert na przeprowadzenie egzaminów ECCC i telc w projekcie „Wiem jak”

Fundacja Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na przeprowadzenie egzaminów ECCC i telc w projekcie „Wiem jak”

Szanowni Państwo,

 Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza nabór zgłoszeń do postępowania w trybie ofertowym na przeprowadzenie egzaminów ECCC do szkolenia komputerowego: 5 obszarów kompetencji zgodnie ze standardem DIGCOMP na poziomie podstawowym, oraz egzaminów telc do szkoleń językowych w projekcie „Wiem jak”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3  Kształcenie ustawiczne   w zakresie ICT i języków obcych (nr projektu RPLU.12.03.00.06-0050/15), na terenie województwa lubelskiego,  (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy), dla niżej wymienionego zadania:

Po kliknięciu w powyższy odnośnik, znajdą Państwo komplet dokumentów i informacji dotyczących zamówienia. (w tym min: Szczegółowy Opis Przedmiotu Rozeznania Rynku, Wymagania, Opis warunków udziału w postępowaniu, Sposób przygotowania i składania wyceny, gotowe Formularze, Wzory dokumentów i Załączników)

Zapraszamy do składania ofert!

Ogłoszenie o wyborze oferty na wynajem sal podczas realizacji projektu „Wiem jak”

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki postępowania ofertowego na wynajem sal podczas realizacji projektu „Wiem jak”

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki z postępowania w trybie ofertowym na wynajem pomieszczeń do szkoleń komputerowych, w projekcie „Wiem jak”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3  Kształcenie ustawiczne   w zakresie ICT i języków obcych (nr projektu RPLU.12.03.00.06-0050/15), na terenie województwa lubelskiego, (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy), w pliku do pobrania poniżej:

Dziękujemy za udział w postępowaniu!

Ogłoszenie o wyborze oferty na wynajęcie sali szkoleniowej w projekcie „Wiem jak”

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki postępowania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia podczas realizacji projektu „Wiem jak”

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki z postępowania w trybie ofertowym na przeprowadzenie szkolenia komputerowego – 5 obszarów i 21 kompetencji zgodnie ze standardem DIGCOMP na poziomie podstawowym, w projekcie „Wiem jak”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3  Kształcenie ustawiczne   w zakresie ICT i języków obcych (nr projektu RPLU.12.03.00.06-0050/15), na terenie województwa lubelskiego, (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy), w pliku do pobrania poniżej:

Dziękujemy za udział w postępowaniu!