Ogłoszenie o naborze ofert na wynajem pomieszczeń w projekcie „Wiem jak”

Fundacja Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na najem pomieszczeń szkoleń w projekcie „Wiem jak”

Szanowni Państwo,

 Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza nabór zgłoszeń do postępowania w trybie ofertowym na wynajęcie sal do szkolenia komputerowego: 5 obszarów kompetencji zgodnie ze standardem DIGCOMP na poziomie podstawowym, w projekcie „Wiem jak”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3  Kształcenie ustawiczne   w zakresie ICT i języków obcych (nr projektu RPLU.12.03.00.06-0050/15), na terenie województwa lubelskiego,  (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy), dla niżej wymienionego zadania:

Po kliknięciu w powyższy odnośnik, znajdą Państwo komplet dokumentów i informacji dotyczących zamówienia. (w tym min: Szczegółowy Opis Przedmiotu Rozeznania Rynku, Wymagania, Opis warunków udziału w postępowaniu, Sposób przygotowania i składania wyceny, gotowe Formularze, Wzory dokumentów i Załączników)

Zapraszamy do składania ofert!

Ogłoszenie o naborze ofert na wybór Trenera w projekcie „Wiem jak”

Fundacja Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na wybór Trenera szkoleń w projekcie „Wiem jak”

Szanowni Państwo,

 Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza nabór zgłoszeń do postępowania w trybie ofertowym na wybór Trenera do szkolenia komputerowego: 5 obszarów kompetencji zgodnie ze standardem DIGCOMP na poziomie podstawowym, w projekcie „Wiem jak”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3  Kształcenie ustawiczne   w zakresie ICT i języków obcych (nr projektu RPLU.12.03.00.06-0050/15), na terenie województwa lubelskiego,  (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy), dla niżej wymienionego zadania:

Po kliknięciu w powyższy odnośnik, znajdą Państwo komplet dokumentów i informacji dotyczących zamówienia. (w tym min: Szczegółowy Opis Przedmiotu Rozeznania Rynku, Wymagania, Opis warunków udziału w postępowaniu, Sposób przygotowania i składania wyceny, gotowe Formularze, Wzory dokumentów i Załączników)

Zapraszamy do składania ofert!

Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe. Projekt „Wiem jak”

„Wiem jak”

 BEZPŁATNE SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE

Fundacja Inicjatyw Społecznych oraz Benefit Projekt zapraszają do udziału w projekcie Wiem jak współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikiem projektu mogą być osoby w wieku od 25 lat z maksymalnie średnim wykształceniem, zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego.

Szkolenia prowadzone w ramach projektu to doskonała okazja, aby poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje, które podnoszą atrakcyjność i konkurencyjność na rynku pracy.

Znajomość języków obcych oraz obsługi komputera są umiejętnościami XXI wieku. Są również bardzo ważnym aspektem w kontekście aktywności pozazawodowej – umożliwiają częstsze uczestnictwo w kulturze, życiu towarzyskim oraz dają możliwość dostępu do wielu informacji.

Rodzaje szkoleń w ramach projektu:

Szkolenia językowe zakończone egzaminem TELC

  • Język angielski na poziomie A2 (120h); – 6 grupy
  • Język angielski na poziomie B2 (180h); – 1 grupa
  • Język niemiecki na poziomie A2 (180h); -4 grupy

Szkolenia komputerowe zakończone egzaminem ECCC DIGCOMP

  • Szkolenia komputerowe na poziomie podstawowym (80h); -5 grupy
  • Szkolenia komputerowe na poziomie średniozaawansowanym (120h);-4 grupy
  • Szkolenia komputerowe na poziomie zaawansowanym(160h);-1 grupa

Dokładne terminy , częstotliwość spotkań oraz miejsce szkolenia zostaną dostosowane do możliwości Uczestników Projektu biorących udział w danym szkoleniu.

 W ramach projektu organizator każdemu uczestnikowi zapewni:

– materiały szkoleniowe,

– certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji, po zdanym egzaminie

Informacje:

Szkolenia realizowane będą systematycznie w okresie od sierpnia 2016 r. do grudnia 2017r.

Czas trwania szkolenia: 120 /180 godzin na grupę,

Ilość grup: 21

Ilość osób w grupie: 10/12

 Dokumenty do pobrania:

Formularz_zgloszeniowy
Oswiadczenia
regulamin_uczestnictwa
zgoda_dane_osobowe
ankieta_rekrutacyjna
test_wstępny_angielski
test_wstępny_niemiecki
test_wstępny_komputerowy

W celu zgłoszenia do udziału w projekcie prosimy o wypełnienie i przesłanie dokumentów rekrutacyjnych na adres: wiemjak@inicjatywyspoleczne.pl lub dostarczenie osobiście lub pocztą do biura projektu ( ul. Królewska 3, 20-109 Lublin).

Dodatkowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie http://www.inicjatywyspoleczne.pl/kontakt/, na fanpage’u Fundacji Inicjatyw Społecznych oraz w Biurze Projektu Wiem jak.

 

Biuro Projektu:
Fundacja Inicjatyw Społecznych- Oddział w Lublinie
20-109 Lublin, ul. Królewska 3
e-mail: wiemjak@inicjatywyspoleczne.pl
tel. 81 478 51 96
Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, telefonicznego bądź mailowego.

 

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA W LUBLINIE

Od 28.10.2015 Fundacja Inicjatyw Społecznych rozpoczęła realizację grupowych warsztatów  w zakresie integracji  i reintegracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku. Wsparciem zostało objętych 16 osób bezrobotnych z terenu powiatu lubelskiego skierowanych do udziału w programie przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie.
Read more

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA WE WŁODAWIE

Od 05.10.2015 Fundacja Inicjatyw Społecznych rozpoczęła realizację grupowych warsztatów  w zakresie integracji  i reintegracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku. Wsparciem zostało objętych 10 osób bezrobotnych z terenu gminy Włodawa skierowanych do udziału w programie przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie.

Read more

Kursy językowe: ANGIELSKI – NIEMIECKI – HISZPAŃSKI – WŁOSKI

W imieniu Fundacji Inicjatyw Społecznych zapraszamy phentermine na kursy językowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Read more

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA WE WŁODAWIE

Z dniem 01.09.2015 Fundacja Inicjatyw Społecznych rozpoczęła realizację grupowych warsztatów w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku. Wsparciem zostanie objętych 20 osób bezrobotnych z terenu gmin Hanna oraz Hańsk skierowanych do udziału w programie przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie.
Read more

Klub Integracji Społecznej Fundacji Inicjatyw Społecznych

Klub Integracji Społecznej Fundacji Inicjatyw Społecznych prowadzi działalność związaną z aktywizacją zawodową oraz integracją społeczną.
Read more

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA W CHRZANOWIE

Z dniem  03.08.2015 Fundacja rozpoczęła realizację grupowych warsztatów  w zakresie integracji  i reintegracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku w Chrzanowie. Wsparciem zostanie objętych 30 osób bezrobotnych skierowanych do udziału w programie.

Read more

Fundacja ośrodkiem egzaminacyjnym TGLS

Fundacja Inicjatyw Społecznych ośrodkiem egzaminacyjnym TGLS

Nasz Ośrodek organizuje i przeprowadza egzaminy sprawdzające umiejętności językowe osób ubiegających się o certyfikat TGLS.

Read more

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA W JANOWIE LUBELSKIM

Od 01.07.2015 Fundacja Inicjatyw Społecznych rozpoczęła realizację grupowych warsztatów  w zakresie integracji  i reintegracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku w Janowie Lubelskim. Wsparciem zostanie objętych 20 osób bezrobotnych skierowanych do udziału w programie.

Read more

Fundacja Inicjatyw Społecznych agencją zatrudnienia

Z dniem 03.07.2015 Fundacja Inicjatyw Społecznych została wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia.

Numer w rejestrze: 12332

Read more

Lubelskie Targi Organizacji Pozarządowych 2015 w Lublinie

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Lubelskich Targach Organizacji Pozarządowych 2015 w Lublinie. Fundacja Inicjatyw Społecznych wraz z innymi organizacjami przedstawią swoją ofertę, podzielą się opinią na temat prowadzonej działalności, doradzą w sprawach merytorycznych i praktycznych w obrębie swoich działań. W imieniu Fundacji Inicjatyw Społecznych zapraszamy wszystkich chętnych.

Read more

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

Od dnia 05 marca 2015 roku Fundacja Inicjatyw Społecznych jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie.
Read more

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA W BRZOZOWIE

Od 04 maja do 30 czerwca 2015 roku Fundacja Inicjatyw Społecznych była realizatorem działania w zakresie integracji  i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku w Brzozowie. Łącznie wsparciem objęto 50 osób bezrobotnych skierowanych do udziału w programie. Zadanie realizowane we współpracy z administracją publiczną Powiatowym Urzędem Pracy w Brzozowie.

Read more

Konkursu o dofinansowanie „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO”

Ukazały się wyniki Konkursu o dofinansowanie „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO” organizowanego przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Jako Fundacja Inicjatyw Społecznych składaliśmy wniosek na kwotę dotacji 4500 zł.
No i udało się. Na 460 wniosków, które otrzymały poprawną ocenę formalną 113 wniosków zakwalifikowało się do dofinansowania.
Teraz przed nami podpisanie umowy i REALIZACJA.

Oby tak dalej!

Read more

Fundacji Inicjatyw Społecznych członkiem FLOP

Na mocy uchwały zarządu Fundacji Inicjatyw Społecznych z dnia 12 lutego 2015 roku, oraz na podstawie decyzji zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP), Fundacja Inicjatywy Społeczne została pełnoprawnym członkiem FLOP.

Read more