PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA W LUBLINIE

Od 28.10.2015 Fundacja Inicjatyw Społecznych rozpoczęła realizację grupowych warsztatów  w zakresie integracji  i reintegracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku. Wsparciem zostało objętych 16 osób bezrobotnych z terenu powiatu lubelskiego skierowanych do udziału w programie przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie.
Read more

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA WE WŁODAWIE

Od 05.10.2015 Fundacja Inicjatyw Społecznych rozpoczęła realizację grupowych warsztatów  w zakresie integracji  i reintegracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku. Wsparciem zostało objętych 10 osób bezrobotnych z terenu gminy Włodawa skierowanych do udziału w programie przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie.

Read more

Kursy językowe: ANGIELSKI – NIEMIECKI – HISZPAŃSKI – WŁOSKI

W imieniu Fundacji Inicjatyw Społecznych zapraszamy phentermine na kursy językowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Read more

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA WE WŁODAWIE

Z dniem 01.09.2015 Fundacja Inicjatyw Społecznych rozpoczęła realizację grupowych warsztatów w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku. Wsparciem zostanie objętych 20 osób bezrobotnych z terenu gmin Hanna oraz Hańsk skierowanych do udziału w programie przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie.
Read more

Klub Integracji Społecznej Fundacji Inicjatyw Społecznych

Klub Integracji Społecznej Fundacji Inicjatyw Społecznych prowadzi działalność związaną z aktywizacją zawodową oraz integracją społeczną.
Read more

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA W CHRZANOWIE

Z dniem  03.08.2015 Fundacja rozpoczęła realizację grupowych warsztatów  w zakresie integracji  i reintegracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku w Chrzanowie. Wsparciem zostanie objętych 30 osób bezrobotnych skierowanych do udziału w programie.

Read more

Fundacja ośrodkiem egzaminacyjnym TGLS

Fundacja Inicjatyw Społecznych ośrodkiem egzaminacyjnym TGLS

Nasz Ośrodek organizuje i przeprowadza egzaminy sprawdzające umiejętności językowe osób ubiegających się o certyfikat TGLS.

Read more

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA W JANOWIE LUBELSKIM

Od 01.07.2015 Fundacja Inicjatyw Społecznych rozpoczęła realizację grupowych warsztatów  w zakresie integracji  i reintegracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku w Janowie Lubelskim. Wsparciem zostanie objętych 20 osób bezrobotnych skierowanych do udziału w programie.

Read more

Fundacja Inicjatyw Społecznych agencją zatrudnienia

Z dniem 03.07.2015 Fundacja Inicjatyw Społecznych została wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia.

Numer w rejestrze: 12332

Read more

Lubelskie Targi Organizacji Pozarządowych 2015 w Lublinie

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Lubelskich Targach Organizacji Pozarządowych 2015 w Lublinie. Fundacja Inicjatyw Społecznych wraz z innymi organizacjami przedstawią swoją ofertę, podzielą się opinią na temat prowadzonej działalności, doradzą w sprawach merytorycznych i praktycznych w obrębie swoich działań. W imieniu Fundacji Inicjatyw Społecznych zapraszamy wszystkich chętnych.

Read more

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

Od dnia 05 marca 2015 roku Fundacja Inicjatyw Społecznych jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie.
Read more

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA W BRZOZOWIE

Od 04 maja do 30 czerwca 2015 roku Fundacja Inicjatyw Społecznych była realizatorem działania w zakresie integracji  i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku w Brzozowie. Łącznie wsparciem objęto 50 osób bezrobotnych skierowanych do udziału w programie. Zadanie realizowane we współpracy z administracją publiczną Powiatowym Urzędem Pracy w Brzozowie.

Read more

Konkursu o dofinansowanie „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO”

Ukazały się wyniki Konkursu o dofinansowanie „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO” organizowanego przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Jako Fundacja Inicjatyw Społecznych składaliśmy wniosek na kwotę dotacji 4500 zł.
No i udało się. Na 460 wniosków, które otrzymały poprawną ocenę formalną 113 wniosków zakwalifikowało się do dofinansowania.
Teraz przed nami podpisanie umowy i REALIZACJA.

Oby tak dalej!

Read more

Fundacji Inicjatyw Społecznych członkiem FLOP

Na mocy uchwały zarządu Fundacji Inicjatyw Społecznych z dnia 12 lutego 2015 roku, oraz na podstawie decyzji zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP), Fundacja Inicjatywy Społeczne została pełnoprawnym członkiem FLOP.

Read more