Fundacji Inicjatyw Społecznych członkiem FLOP

Na mocy uchwały zarządu Fundacji Inicjatyw Społecznych z dnia 12 lutego 2015 roku, oraz na podstawie decyzji zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP), Fundacja Inicjatywy Społeczne została pełnoprawnym członkiem FLOP.

Read more