PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA W BRZOZOWIE

Od 04 maja do 30 czerwca 2015 roku Fundacja Inicjatyw Społecznych była realizatorem działania w zakresie integracji  i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku w Brzozowie. Łącznie wsparciem objęto 50 osób bezrobotnych skierowanych do udziału w programie. Zadanie realizowane we współpracy z administracją publiczną Powiatowym Urzędem Pracy w Brzozowie.

Read more

Konkursu o dofinansowanie „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO”

Ukazały się wyniki Konkursu o dofinansowanie „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO” organizowanego przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Jako Fundacja Inicjatyw Społecznych składaliśmy wniosek na kwotę dotacji 4500 zł.
No i udało się. Na 460 wniosków, które otrzymały poprawną ocenę formalną 113 wniosków zakwalifikowało się do dofinansowania.
Teraz przed nami podpisanie umowy i REALIZACJA.

Oby tak dalej!

Read more