Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

Od dnia 05 marca 2015 roku Fundacja Inicjatyw Społecznych jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie.
Read more