PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA W JANOWIE LUBELSKIM

Od 01.07.2015 Fundacja Inicjatyw Społecznych rozpoczęła realizację grupowych warsztatów  w zakresie integracji  i reintegracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku w Janowie Lubelskim. Wsparciem zostanie objętych 20 osób bezrobotnych skierowanych do udziału w programie.

Read more

Fundacja Inicjatyw Społecznych agencją zatrudnienia

Z dniem 03.07.2015 Fundacja Inicjatyw Społecznych została wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia.

Numer w rejestrze: 12332

Read more

Lubelskie Targi Organizacji Pozarządowych 2015 w Lublinie

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Lubelskich Targach Organizacji Pozarządowych 2015 w Lublinie. Fundacja Inicjatyw Społecznych wraz z innymi organizacjami przedstawią swoją ofertę, podzielą się opinią na temat prowadzonej działalności, doradzą w sprawach merytorycznych i praktycznych w obrębie swoich działań. W imieniu Fundacji Inicjatyw Społecznych zapraszamy wszystkich chętnych.

Read more