Lubelskie Targi Organizacji Pozarządowych 2015 w Lublinie

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Lubelskich Targach Organizacji Pozarządowych 2015 w Lublinie. Fundacja Inicjatyw Społecznych wraz z innymi organizacjami przedstawią swoją ofertę, podzielą się opinią na temat prowadzonej działalności, doradzą w sprawach merytorycznych i praktycznych w obrębie swoich działań. W imieniu Fundacji Inicjatyw Społecznych zapraszamy wszystkich chętnych.

streaming

KONFERENCJA (19czerwca) połączona z panelami dyskusyjnymi: „III Sektor dla Polski – sektor pozarządowy wypracowuje swoją strategię”, „Innowacje społeczne – innowacje z ludzką twarzą” oraz „Federalizacja organizacji pozarządowych, jako sposób na wzmocnienie III sektora”. Prelegentami oraz Panelistami będą eksperci sektora pozarządowego z kraju i z zagranicy oraz przedstawiciele sektora publicznego i biznesowego.

Formularz: https://formularz zgłoszeniowy_Konferencja LFIP 20115

 

2. LUBELSKIE TARGI ORGANIZCJI POZARZĄDOWYCH (20 czerwca), których celem jest promocja ponad 100 organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego. Serdecznie zapraszamy zainteresowane organizacje m.in. stowarzyszenia, fundacje, Lokalne Grupy Działania, stowarzyszenia agroturystyczne, podmioty ekonomii społecznej, grupy nieformalne do wypełnienia formularza https://formularz zgłoszeniowy _Targi 2015

Uczestnictwo jest bezpłatne!