Fundacja Inicjatyw Społecznych agencją zatrudnienia

Z dniem 03.07.2015 Fundacja Inicjatyw Społecznych została wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia.

Numer w rejestrze: 12332


Nasza agencja:

 1. udziela pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu  o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 2. pozyskuje i upowszechnia ofert pracy,
 3. udziela pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 4. informuje kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 5. inicjuje i organizuje kontakty osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami.

W zakresie doradztwa personalnego świadczymy usługi polegające w szczególności na:

 1. prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji  i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
 2. wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,
 3. weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji.

Poradnictwo zawodowe, polega na:

 1. udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
 2. udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
 3. inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 4. udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie.