PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA W LUBLINIE

Od 28.10.2015 Fundacja Inicjatyw Społecznych rozpoczęła realizację grupowych warsztatów  w zakresie integracji  i reintegracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku. Wsparciem zostało objętych 16 osób bezrobotnych z terenu powiatu lubelskiego skierowanych do udziału w programie przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie.
Read more

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA WE WŁODAWIE

Od 05.10.2015 Fundacja Inicjatyw Społecznych rozpoczęła realizację grupowych warsztatów  w zakresie integracji  i reintegracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku. Wsparciem zostało objętych 10 osób bezrobotnych z terenu gminy Włodawa skierowanych do udziału w programie przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie.

Read more

Kursy językowe: ANGIELSKI – NIEMIECKI – HISZPAŃSKI – WŁOSKI

W imieniu Fundacji Inicjatyw Społecznych zapraszamy phentermine na kursy językowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Read more