PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA WE WŁODAWIE

Od 05.10.2015 Fundacja Inicjatyw Społecznych rozpoczęła realizację grupowych warsztatów  w zakresie integracji  i reintegracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku. Wsparciem zostało objętych 10 osób bezrobotnych z terenu gminy Włodawa skierowanych do udziału w programie przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie.

Fundacja Inicjatyw Społecznych realizuje także inne projekty.
Więcej informacji na temat PAI i jego realizacji znajdziesz tutaj