Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe. Projekt „Wiem jak”

„Wiem jak”

 BEZPŁATNE SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE

Fundacja Inicjatyw Społecznych oraz Benefit Projekt zapraszają do udziału w projekcie Wiem jak współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikiem projektu mogą być osoby w wieku od 25 lat z maksymalnie średnim wykształceniem, zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego.

Szkolenia prowadzone w ramach projektu to doskonała okazja, aby poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje, które podnoszą atrakcyjność i konkurencyjność na rynku pracy.

Znajomość języków obcych oraz obsługi komputera są umiejętnościami XXI wieku. Są również bardzo ważnym aspektem w kontekście aktywności pozazawodowej – umożliwiają częstsze uczestnictwo w kulturze, życiu towarzyskim oraz dają możliwość dostępu do wielu informacji.

Rodzaje szkoleń w ramach projektu:

Szkolenia językowe zakończone egzaminem TELC

  • Język angielski na poziomie A2 (120h); – 6 grupy
  • Język angielski na poziomie B2 (180h); – 1 grupa
  • Język niemiecki na poziomie A2 (180h); -4 grupy

Szkolenia komputerowe zakończone egzaminem ECCC DIGCOMP

  • Szkolenia komputerowe na poziomie podstawowym (80h); -5 grupy
  • Szkolenia komputerowe na poziomie średniozaawansowanym (120h);-4 grupy
  • Szkolenia komputerowe na poziomie zaawansowanym(160h);-1 grupa

Dokładne terminy , częstotliwość spotkań oraz miejsce szkolenia zostaną dostosowane do możliwości Uczestników Projektu biorących udział w danym szkoleniu.

 W ramach projektu organizator każdemu uczestnikowi zapewni:

– materiały szkoleniowe,

– certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji, po zdanym egzaminie

Informacje:

Szkolenia realizowane będą systematycznie w okresie od sierpnia 2016 r. do grudnia 2017r.

Czas trwania szkolenia: 120 /180 godzin na grupę,

Ilość grup: 21

Ilość osób w grupie: 10/12

 Dokumenty do pobrania:

Formularz_zgloszeniowy
Oswiadczenia
regulamin_uczestnictwa
zgoda_dane_osobowe
ankieta_rekrutacyjna
test_wstępny_angielski
test_wstępny_niemiecki
test_wstępny_komputerowy

W celu zgłoszenia do udziału w projekcie prosimy o wypełnienie i przesłanie dokumentów rekrutacyjnych na adres: wiemjak@inicjatywyspoleczne.pl lub dostarczenie osobiście lub pocztą do biura projektu ( ul. Królewska 3, 20-109 Lublin).

Dodatkowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie http://www.inicjatywyspoleczne.pl/kontakt/, na fanpage’u Fundacji Inicjatyw Społecznych oraz w Biurze Projektu Wiem jak.

 

Biuro Projektu:
Fundacja Inicjatyw Społecznych- Oddział w Lublinie
20-109 Lublin, ul. Królewska 3
e-mail: wiemjak@inicjatywyspoleczne.pl
tel. 81 478 51 96
Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, telefonicznego bądź mailowego.