Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę cateringową w projekcie „Mój Pomysł na Siebie”

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki postępowania ofertowego na usługę cateringową podczas realizacji projektu „Mój Pomysł na Siebie”

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki z postępowania w trybie ofertowym na usługę cateringową podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa (nr projektu RPLU.09.01.00-06-0233/16), na terenie województwa lubelskiego,  w pliku do pobrania poniżej:

Dziękujemy za udział w postępowaniu!

Ogłoszenie o wyborze oferty na branżową usługę szkoleniową w projekcie „Mój Pomysł na Siebie”

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki postępowania ofertowego na branżową usługę szkoleniową podczas realizacji projektu „Mój Pomysł na Siebie”

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki z postępowania w trybie ofertowym na wybór trenera modułu branżowego podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa (nr projektu RPLU.09.01.00-06-0233/16), na terenie województwa lubelskiego,  w pliku do pobrania poniżej:

Dziękujemy za udział w postępowaniu!

Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę szkoleniową ICT w projekcie „Mój Pomysł na Siebie”

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki postępowania ofertowego na usługę szkoleniową ICT podczas realizacji projektu „Mój Pomysł na Siebie”

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki z postępowania w trybie ofertowym na wybór trenera modułu ICT podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa (nr projektu RPLU.09.01.00-06-0233/16), na terenie województwa lubelskiego,  w pliku do pobrania poniżej:

Dziękujemy za udział w postępowaniu!

Ogłoszenie o wyborze oferty na językową usługę szkoleniową w projekcie „Mój Pomysł na Siebie”

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki postępowania ofertowego na językową usługę szkoleniową podczas realizacji projektu „Mój Pomysł na Siebie”

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki z postępowania w trybie ofertowym na wybór trenera języka obcego podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa (nr projektu RPLU.09.01.00-06-0233/16), na terenie województwa lubelskiego,  w pliku do pobrania poniżej:

Dziękujemy za udział w postępowaniu!

Ogłoszenie o wyborze oferty na wynajem sal w projekcie „Mój Pomysł na Siebie”

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki postępowania ofertowego na wynajem pomieszczeń szkoleniowych podczas realizacji projektu „Mój Pomysł na Siebie”

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki z postępowania w trybie ofertowym na wynajem sal podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa (nr projektu RPLU.09.01.00-06-0233/16), na terenie województwa lubelskiego,  w pliku do pobrania poniżej:

Dziękujemy za udział w postępowaniu!

Ogłoszenie o naborze ofert na wybór trenera modułu ICT podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie”

Fundacja Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na wybór trenera do szkoleń komputerowych w projekcie „Mój pomysł na siebie”

Szanowni Państwo,

 Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza nabór zgłoszeń do postępowania w trybie ofertowym na wybór trenera szkoleń ICT podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa (nr projektu RPLU.09.01.00-06-0233/16), na terenie województwa lubelskiego,  (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy), dla niżej wymienionego zadania:

Po kliknięciu w powyższy odnośnik, znajdą Państwo komplet dokumentów i informacji dotyczących zamówienia. (w tym min: Szczegółowy Opis Przedmiotu Rozeznania Rynku, Wymagania, Opis warunków udziału w postępowaniu, Sposób przygotowania i składania wyceny, gotowe Formularze, Wzory dokumentów i Załączników)

Zapraszamy do składania ofert!

Ogłoszenie o naborze ofert na wybór trenera modułu branżowego podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie”

Fundacja Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na wybór trenera do szkoleń branżowych w projekcie „Mój pomysł na siebie”

Szanowni Państwo,

 Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza nabór zgłoszeń do postępowania w trybie ofertowym na wybór trenera szkoleń branżowych podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa (nr projektu RPLU.09.01.00-06-0233/16), na terenie województwa lubelskiego,  (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy), dla niżej wymienionego zadania:

Po kliknięciu w powyższy odnośnik, znajdą Państwo komplet dokumentów i informacji dotyczących zamówienia. (w tym min: Szczegółowy Opis Przedmiotu Rozeznania Rynku, Wymagania, Opis warunków udziału w postępowaniu, Sposób przygotowania i składania wyceny, gotowe Formularze, Wzory dokumentów i Załączników)

Zapraszamy do składania ofert!

Ogłoszenie o naborze ofert na wynajem pomieszczeń podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie”

Fundacja Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na wynajem sal do szkoleń w projekcie „Mój pomysł na siebie”

Szanowni Państwo,

 Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza nabór zgłoszeń do postępowania w trybie ofertowym na wynajem pomieszczeń podczas realizacji szkoleń w projekcie „Mój pomysł na siebie” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa (nr projektu RPLU.09.01.00-06-0233/16), na terenie województwa lubelskiego,  (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy), dla niżej wymienionego zadania:

Po kliknięciu w powyższy odnośnik, znajdą Państwo komplet dokumentów i informacji dotyczących zamówienia. (w tym min: Szczegółowy Opis Przedmiotu Rozeznania Rynku, Wymagania, Opis warunków udziału w postępowaniu, Sposób przygotowania i składania wyceny, gotowe Formularze, Wzory dokumentów i Załączników)

Zapraszamy do składania ofert!

Ogłoszenie o naborze ofert na usługę cateringową podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie”

Fundacja Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na usługę cateringową do szkoleń w projekcie „Mój pomysł na siebie”

Szanowni Państwo,

 Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza nabór zgłoszeń do postępowania w trybie ofertowym na usługę cateringową podczas realizacji szkoleń w projekcie „Mój pomysł na siebie” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa (nr projektu RPLU.09.01.00-06-0233/16), na terenie województwa lubelskiego,  (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy), dla niżej wymienionego zadania:

Po kliknięciu w powyższy odnośnik, znajdą Państwo komplet dokumentów i informacji dotyczących zamówienia. (w tym min: Szczegółowy Opis Przedmiotu Rozeznania Rynku, Wymagania, Opis warunków udziału w postępowaniu, Sposób przygotowania i składania wyceny, gotowe Formularze, Wzory dokumentów i Załączników)

Zapraszamy do składania ofert!

Ogłoszenie o naborze ofert na wybór trenera modułu językowego podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie”

Fundacja Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na wybór trenera do szkoleń językowych w projekcie „Mój pomysł na siebie”

Szanowni Państwo,

 Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza nabór zgłoszeń do postępowania w trybie ofertowym na wybór trenera szkoleń językowych podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa (nr projektu RPLU.09.01.00-06-0233/16), na terenie województwa lubelskiego,  (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy), dla niżej wymienionego zadania:

Po kliknięciu w powyższy odnośnik, znajdą Państwo komplet dokumentów i informacji dotyczących zamówienia. (w tym min: Szczegółowy Opis Przedmiotu Rozeznania Rynku, Wymagania, Opis warunków udziału w postępowaniu, Sposób przygotowania i składania wyceny, gotowe Formularze, Wzory dokumentów i Załączników)

Zapraszamy do składania ofert!

Bezpłatne szkolenia dla osób w wieku 30+ lat, w ramach projektu „Mój pomysł na siebie”

 

Fundacja Inicjatyw Społecznych  wraz z Impuls Consulting Sp. z o.o. oraz Spółdzielnią Socjalną „Simpuls” zaprasza do udziału w projekcie „Mój pomysł na siebie”.  Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej oraz wzrost szans zatrudnienia uczestników poprzez zdobycie pożądanych na rynku pracy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia następujące warunki:

 • ma 30 lat lub więcej i jest bezrobotna (zarejestrowana lub niezarejestrowana w urzędzie pracy) bądź bierna zawodowo

lub

 • jest rolnikiem lub członkiem jego rodziny w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowanym w urzędzie pracy: PUP/MUP jako osoba bezrobotna, prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzająca odejść z rolnictwa

 

zamieszkuje na terenie województw lubelskiego oraz należy przynajmniej do jednej z kategorii osób:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (co najwyżej średnie wykształcenie).

 

Każdy z uczestników weźmie udział w następujących formach wsparcia:

 • Diagnoza kompetencji zawodowych wraz z tworzeniem IPD–  dwa spotkania po dwie godziny zegarowe zakończone utworzeniem IPD uwzględniającym charakter dalszych działań.
 • Grupowe warsztaty doradcze– łącznie 12 godzin dydaktycznych na grupę. (tematyka zajęć: komunikacja, aktywizacja, autoprezentacja, integracja, praca w grupie, aktywne techniki poszukiwania pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, kreatywność, mocne i słabe strony, organizacja czasu), 2 spotkania po 6 godzin.
 • Szkolenia zawodowe (do wyboru):
 1. Pracownik obsługi biurowej – 160 godzin dydaktycznych, w tym 50 godzin w zakresie modułu branżowego, 50 godzin komputerowego, 60 godzin językowego (tematyka: organizacja biura, obsługa korespondencji, prowadzenie rozmów, archiwizacja dokumentów, obsługa urządzeń, komputer w pracy biurowej, organizacja spotkań biznesowych, języki obce w biurze)

 2. Magazynier z obsługą wózków widłowych – 110 godzin, w tym 80 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin praktyki (tematyka: organizacja prac w magazynach, prowadzenie dokumentacji, systemy komputerowe w gospodarce magazynowej, BHP, budowa wózków, wymiana butli, ćwiczenia praktyczne praktyczne)

 3. Monter urządzeń energii odnawialnej – 120 godzin dydaktycznych, w tym 60 godzin zajęć teoretycznych i 60 godzin zajęć praktycznych (tematyka: energia geotermalna wody, wiatru, budowa i zasady działania systemów energii odnawialnej, warunki montażu, sprzęt do montażu, technologia robót, współpraca systemów solarnych z innymi urządzeniami, instalacjami OZE)

 4. Doradca ds. OZE – 120 godzin dydaktycznych, w tym 80 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin zajęć praktycznych (tematyka: planowanie energetyczne, biomasa, energia słoneczna, geotermalna, analiza korzyści, praktyczne aspekty wykorzystania OZE, korzyści finansowe, aspekty prawno-budowlane)

 • Pośrednictwo pracy– 2 spotkania po dwie godziny zegarowe (tematyka: badanie oczekiwań uczestników w zakresie miejsc odbywania staży, inicjowanie spotkań z potencjalnym pracodawcą, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej)
 • 5-miesięczne staże zawodowe powiązane tematycznie ze szkoleniami

 

W ramach projektu oferujemy:

 • możliwość zdobycia kwalifikacji pożądanych na rynku pracy
 • szkolenia zakończone egzaminem zewnętrznym (Pracownik obsługi biurowej – zewnętrzny egzamin ECCC, Doradca ds. OZE i Monter urządzeń energii odnawialnej –  egzamin Stowarzyszenia Elektryków Polskich (uprawnienia energetyczne SEP GR.I, Magazynier z obsługą wózków widłowych – egzamin państwowy organizowany przez Urząd Dozoru Technicznego)
 • wysoki poziom zajęć: zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów i doradców zawodowych
 • zdobycie doświadczenia zawodowego podczas stażu
 • stypendium szkoleniowe 8 zł brutto za godzinę
 • stypendium stażowe 1600 brutto za miesiąc
 • zwrot kosztów dojazdu do 15 zł za dzień
 • bezpłatne materiały szkoleniowe
 • catering

 

Szczegółowe informacje:

Biuro projektu
Królewska 3/17, 20-109 Lublin

tel. 533 555 547
tel. 506 259 774

 

tel. 81.478.51.96, 81.525.05.51

Biuro czynne w godzinach 8:00 – 16:00

email: mpns@inicjatywyspoleczne.pl

 

 

Siedziba Fundacji

Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa

tel. 22.247.88.10

email: biuro@inicjatywyspoleczne.pl

 

Dokumenty rekrutacyjne: 

 1. Regulamin projektu
 2. Formularz zgłoszeniowy do projektu – załącznik 1
 3. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej – załącznik 2
 4. Ochrona danych osobowych -załącznik 3
 5. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego – załącznik nr 4
 6. Ankieta rekrutacyjna

 

Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę cateringową podczas realizacji projektu „Młody = zdolny i doświadczony”

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki postępowania ofertowego na usługę cateringową podczas realizacji projektu „Młody = zdolny i doświadczony”

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki z postępowania w trybie ofertowym na usługę cateringową do szkolenia ”Grafik komputerowy” w projekcie „Młody = zdolny i doświadczony” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy,  Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (nr projektu POWR.01.02.01-06-0021/16), na terenie województwa lubelskiego,  (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy), w pliku do pobrania poniżej:

Dziękujemy za udział w postępowaniu!

Ogłoszenie o wyborze oferty na wynajem sal podczas realizacji projektu „Młody = zdolny i doświadczony”

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki postępowania ofertowego na wynajem sal podczas realizacji projektu „Młody = zdolny i doświadczony”

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki z postępowania w trybie ofertowym na wynajem pomieszczeń do szkolenia ”Grafik komputerowy” w projekcie „Młody = zdolny i doświadczony” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy,  Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (nr projektu POWR.01.02.01-06-0021/16), na terenie województwa lubelskiego,  (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy), w pliku do pobrania poniżej:

Dziękujemy za udział w postępowaniu!

Ogłoszenie o naborze ofert na usługę cateringową podczas realizacji projektu „Młody = zdolny i doświadczony”

Fundacja Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na usługę cateringową do szkoleń w projekcie „Młody = zdolny i doświadczony”

Szanowni Państwo,

 Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza nabór zgłoszeń do postępowania w trybie ofertowym na usługę cateringową podczas realizacji szkoleń ”Grafik komputerowy” w projekcie „Młody = zdolny i doświadczony” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy,  Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (nr projektu POWR.01.02.01-06-0021/16), na terenie województwa lubelskiego,  (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy), dla niżej wymienionego zadania:

Po kliknięciu w powyższy odnośnik, znajdą Państwo komplet dokumentów i informacji dotyczących zamówienia. (w tym min: Szczegółowy Opis Przedmiotu Rozeznania Rynku, Wymagania, Opis warunków udziału w postępowaniu, Sposób przygotowania i składania wyceny, gotowe Formularze, Wzory dokumentów i Załączników)

Zapraszamy do składania ofert!

Ogłoszenie o naborze ofert na wynajem sal podczas realizacji projektu „Młody = zdolny i doświadczony”

Fundacja Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na wynajem pomieszczeń do szkoleń w projekcie „Młody = zdolny i doświadczony”

Szanowni Państwo,

 Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza nabór zgłoszeń do postępowania w trybie ofertowym na wynajęcie sal szkoleniowych podczas realizacji szkoleń ”Grafik komputerowy” w projekcie „Młody = zdolny i doświadczony” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy,  Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (nr projektu POWR.01.02.01-06-0021/16), na terenie województwa lubelskiego,  (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy), dla niżej wymienionego zadania:

Po kliknięciu w powyższy odnośnik, znajdą Państwo komplet dokumentów i informacji dotyczących zamówienia. (w tym min: Szczegółowy Opis Przedmiotu Rozeznania Rynku, Wymagania, Opis warunków udziału w postępowaniu, Sposób przygotowania i składania wyceny, gotowe Formularze, Wzory dokumentów i Załączników)

Zapraszamy do składania ofert!

Bezpłatne szkolenia dla osób w wieku 18-29 lat, w ramach projektu „Młody = zdolny i doświadczony”

Fundacja Inicjatyw Społecznych oraz Impuls Consulting Sp. z o.o. zapraszają do udziału w projekcie „Młody =  zdolny i doświadczony” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 60 osób w wieku 18 – 29 lat nie pracujących, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, zamieszkujących na terenie powiatu lubelskiego (ziemskiego).

Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej oraz wzrost szans na zatrudnienie wśród osób młodych.

Uczestnik projektu otrzyma wsparcie z zakresu:

 • Diagnozy kompetencji zawodowych – 2 godz./osoba
 • Grupowe warsztaty doradcze – 12 godz./grupa
 • Szkolenia do wyboru :

– Operator koparko – ładowarki III klasy (176 godz./grupa)

– Magazynier z obsługą wózków widłowych (110 godz./ grupa)

– Tworzenie stron www (80 godz./grupa)

– Grafik komputerowy (120 godz./grupa) z modułem językowym (60 godz./grupa)

 • Pośrednictwo pracy – 2 godz./osoba
 • 4-ro miesięczne staże

 

Ponadto w ramach projektu zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Stypendium szkoleniowe ( 8,54 zł brutto/godz.)
 • Stypendium stażowe (1300 zł brutto)
 • Bezpłatne materiały szkoleniowe
 • Dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje ( zaświadczenia, certyfikaty, książeczki z uprawnieniami)
 • Catering

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 – 31.10.2018

Wartość projektu:  838 425,00 zł

W celu zgłoszenia do udziału w projekcie prosimy o wypełnienie i przesłanie dokumentów rekrutacyjnych na adres:  mzid@inicjatywyspoleczne.pl , dostarczenie osobiście lub pocztą do biura projektu:  ul. Królewska 3/17, 20-109 Lublin.

 

 

Biuro projektu:

Królewska 3/17, 20-109 Lublin

tel. 533 555 547
tel. 81 525 05 51

e-mail: mzid@inicjatywyspoleczne.pl