Bezpłatne szkolenia dla osób w wieku 18-29 lat, w ramach projektu „Młody = zdolny i doświadczony”

Fundacja Inicjatyw Społecznych oraz Impuls Consulting Sp. z o.o. zapraszają do udziału w projekcie „Młody =  zdolny i doświadczony” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 60 osób w wieku 18 – 29 lat nie pracujących, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, zamieszkujących na terenie powiatu lubelskiego (ziemskiego).

Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej oraz wzrost szans na zatrudnienie wśród osób młodych.

Uczestnik projektu otrzyma wsparcie z zakresu:

 • Diagnozy kompetencji zawodowych – 2 godz./osoba
 • Grupowe warsztaty doradcze – 12 godz./grupa
 • Szkolenia do wyboru :

– Operator koparko – ładowarki III klasy (176 godz./grupa)

– Magazynier z obsługą wózków widłowych (110 godz./ grupa)

– Tworzenie stron www (80 godz./grupa)

– Grafik komputerowy (120 godz./grupa) z modułem językowym (60 godz./grupa)

 • Pośrednictwo pracy – 2 godz./osoba
 • 4-ro miesięczne staże

 

Ponadto w ramach projektu zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Stypendium szkoleniowe ( 8,54 zł brutto/godz.)
 • Stypendium stażowe (1300 zł brutto)
 • Bezpłatne materiały szkoleniowe
 • Dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje ( zaświadczenia, certyfikaty, książeczki z uprawnieniami)
 • Catering

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 – 31.10.2018

Wartość projektu:  838 425,00 zł

W celu zgłoszenia do udziału w projekcie prosimy o wypełnienie i przesłanie dokumentów rekrutacyjnych na adres:  mzid@inicjatywyspoleczne.pl , dostarczenie osobiście lub pocztą do biura projektu:  ul. Królewska 3/17, 20-109 Lublin.

 

 

Biuro projektu:

Królewska 3/17, 20-109 Lublin

tel. 533 555 547
tel. 81 525 05 51

e-mail: mzid@inicjatywyspoleczne.pl