Entries by admin

Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę cateringową w projekcie „Mój Pomysł na Siebie”

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki postępowania ofertowego na usługę cateringową podczas realizacji projektu „Mój Pomysł na Siebie” Szanowni Państwo, Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki z postępowania w trybie ofertowym na usługę cateringową podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.1 […]

Ogłoszenie o wyborze oferty na branżową usługę szkoleniową w projekcie „Mój Pomysł na Siebie”

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki postępowania ofertowego na branżową usługę szkoleniową podczas realizacji projektu „Mój Pomysł na Siebie” Szanowni Państwo, Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki z postępowania w trybie ofertowym na wybór trenera modułu branżowego podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 […]

Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę szkoleniową ICT w projekcie „Mój Pomysł na Siebie”

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki postępowania ofertowego na usługę szkoleniową ICT podczas realizacji projektu „Mój Pomysł na Siebie” Szanowni Państwo, Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki z postępowania w trybie ofertowym na wybór trenera modułu ICT podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 […]

Ogłoszenie o wyborze oferty na językową usługę szkoleniową w projekcie „Mój Pomysł na Siebie”

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki postępowania ofertowego na językową usługę szkoleniową podczas realizacji projektu „Mój Pomysł na Siebie” Szanowni Państwo, Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki z postępowania w trybie ofertowym na wybór trenera języka obcego podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 […]

Ogłoszenie o wyborze oferty na wynajem sal w projekcie „Mój Pomysł na Siebie”

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki postępowania ofertowego na wynajem pomieszczeń szkoleniowych podczas realizacji projektu „Mój Pomysł na Siebie” Szanowni Państwo, Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki z postępowania w trybie ofertowym na wynajem sal podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie […]

Ogłoszenie o naborze ofert na wybór trenera modułu ICT podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie”

Fundacja Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na wybór trenera do szkoleń komputerowych w projekcie „Mój pomysł na siebie” Szanowni Państwo,  Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza nabór zgłoszeń do postępowania w trybie ofertowym na wybór trenera szkoleń ICT podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata […]

Ogłoszenie o naborze ofert na wybór trenera modułu branżowego podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie”

Fundacja Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na wybór trenera do szkoleń branżowych w projekcie „Mój pomysł na siebie” Szanowni Państwo,  Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza nabór zgłoszeń do postępowania w trybie ofertowym na wybór trenera szkoleń branżowych podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata […]

Ogłoszenie o naborze ofert na wynajem pomieszczeń podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie”

Fundacja Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na wynajem sal do szkoleń w projekcie „Mój pomysł na siebie” Szanowni Państwo,  Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza nabór zgłoszeń do postępowania w trybie ofertowym na wynajem pomieszczeń podczas realizacji szkoleń w projekcie „Mój pomysł na siebie” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata […]

Ogłoszenie o naborze ofert na usługę cateringową podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie”

Fundacja Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na usługę cateringową do szkoleń w projekcie „Mój pomysł na siebie” Szanowni Państwo,  Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza nabór zgłoszeń do postępowania w trybie ofertowym na usługę cateringową podczas realizacji szkoleń w projekcie „Mój pomysł na siebie” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata […]

Ogłoszenie o naborze ofert na wybór trenera modułu językowego podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie”

Fundacja Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na wybór trenera do szkoleń językowych w projekcie „Mój pomysł na siebie” Szanowni Państwo,  Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza nabór zgłoszeń do postępowania w trybie ofertowym na wybór trenera szkoleń językowych podczas realizacji projektu „Mój pomysł na siebie” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata […]

Bezpłatne szkolenia dla osób w wieku 30+ lat, w ramach projektu „Mój pomysł na siebie”

  Fundacja Inicjatyw Społecznych  wraz z Impuls Consulting Sp. z o.o. oraz Spółdzielnią Socjalną „Simpuls” zaprasza do udziału w projekcie „Mój pomysł na siebie”.  Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej oraz wzrost szans zatrudnienia uczestników poprzez zdobycie pożądanych na rynku pracy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia następujące warunki: ma 30 […]

Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę cateringową podczas realizacji projektu „Młody = zdolny i doświadczony”

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki postępowania ofertowego na usługę cateringową podczas realizacji projektu „Młody = zdolny i doświadczony” Szanowni Państwo, Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki z postępowania w trybie ofertowym na usługę cateringową do szkolenia ”Grafik komputerowy” w projekcie „Młody = zdolny i doświadczony” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój […]

Ogłoszenie o wyborze oferty na wynajem sal podczas realizacji projektu „Młody = zdolny i doświadczony”

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki postępowania ofertowego na wynajem sal podczas realizacji projektu „Młody = zdolny i doświadczony” Szanowni Państwo, Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki z postępowania w trybie ofertowym na wynajem pomieszczeń do szkolenia ”Grafik komputerowy” w projekcie „Młody = zdolny i doświadczony” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój […]

Ogłoszenie o naborze ofert na usługę cateringową podczas realizacji projektu „Młody = zdolny i doświadczony”

Fundacja Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na usługę cateringową do szkoleń w projekcie „Młody = zdolny i doświadczony” Szanowni Państwo,  Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza nabór zgłoszeń do postępowania w trybie ofertowym na usługę cateringową podczas realizacji szkoleń ”Grafik komputerowy” w projekcie „Młody = zdolny i doświadczony” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego […]

Ogłoszenie o naborze ofert na wynajem sal podczas realizacji projektu „Młody = zdolny i doświadczony”

Fundacja Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na wynajem pomieszczeń do szkoleń w projekcie „Młody = zdolny i doświadczony” Szanowni Państwo,  Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza nabór zgłoszeń do postępowania w trybie ofertowym na wynajęcie sal szkoleniowych podczas realizacji szkoleń ”Grafik komputerowy” w projekcie „Młody = zdolny i doświadczony” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu […]

Bezpłatne szkolenia dla osób w wieku 18-29 lat, w ramach projektu „Młody = zdolny i doświadczony”

Fundacja Inicjatyw Społecznych oraz Impuls Consulting Sp. z o.o. zapraszają do udziału w projekcie „Młody =  zdolny i doświadczony” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 60 osób w wieku 18 – 29 lat nie pracujących, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, zamieszkujących na terenie powiatu lubelskiego (ziemskiego). […]

Ogłoszenie o wyborze oferty na przeprowadzenie egzaminów w projekcie „Wiem jak”

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki postępowania ofertowego na przeprowadzenie egzaminów ECCC i telc podczas realizacji projektu „Wiem jak” Szanowni Państwo, Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki z postępowania w trybie ofertowym na przeprowadzenie egzaminów ECCC po szkoleniach komputerowych – 5 obszarów i 21 kompetencji zgodnie ze standardem DIGCOMP na poziomie podstawowym, oraz telc po szkoleniach językowych w projekcie „Wiem jak”, realizowanym w ramach […]

Ogłoszenie o naborze ofert na przeprowadzenie egzaminów ECCC i telc w projekcie „Wiem jak”

Fundacja Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na przeprowadzenie egzaminów ECCC i telc w projekcie „Wiem jak” Szanowni Państwo,  Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza nabór zgłoszeń do postępowania w trybie ofertowym na przeprowadzenie egzaminów ECCC do szkolenia komputerowego: 5 obszarów kompetencji zgodnie ze standardem DIGCOMP na poziomie podstawowym, oraz egzaminów telc do szkoleń językowych w projekcie „Wiem jak”, realizowanym w […]

Ogłoszenie o wyborze oferty na wynajem sal podczas realizacji projektu „Wiem jak”

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki postępowania ofertowego na wynajem sal podczas realizacji projektu „Wiem jak” Szanowni Państwo, Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki z postępowania w trybie ofertowym na wynajem pomieszczeń do szkoleń komputerowych, w projekcie „Wiem jak”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3  Kształcenie ustawiczne […]

Ogłoszenie o wyborze oferty na wynajęcie sali szkoleniowej w projekcie „Wiem jak”

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki postępowania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia podczas realizacji projektu „Wiem jak” Szanowni Państwo, Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki z postępowania w trybie ofertowym na przeprowadzenie szkolenia komputerowego – 5 obszarów i 21 kompetencji zgodnie ze standardem DIGCOMP na poziomie podstawowym, w projekcie „Wiem jak”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – […]