PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA W LUBLINIE

Od 28.10.2015 Fundacja Inicjatyw Społecznych rozpoczęła realizację grupowych warsztatów  w zakresie integracji  i reintegracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku. Wsparciem zostało objętych 16 osób bezrobotnych z terenu powiatu lubelskiego skierowanych do udziału w programie przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie.
Read more

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA WE WŁODAWIE

Od 05.10.2015 Fundacja Inicjatyw Społecznych rozpoczęła realizację grupowych warsztatów  w zakresie integracji  i reintegracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku. Wsparciem zostało objętych 10 osób bezrobotnych z terenu gminy Włodawa skierowanych do udziału w programie przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie.

Read more

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA WE WŁODAWIE

Z dniem 01.09.2015 Fundacja Inicjatyw Społecznych rozpoczęła realizację grupowych warsztatów w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku. Wsparciem zostanie objętych 20 osób bezrobotnych z terenu gmin Hanna oraz Hańsk skierowanych do udziału w programie przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie.
Read more

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA W CHRZANOWIE

Z dniem  03.08.2015 Fundacja rozpoczęła realizację grupowych warsztatów  w zakresie integracji  i reintegracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku w Chrzanowie. Wsparciem zostanie objętych 30 osób bezrobotnych skierowanych do udziału w programie.

Read more

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA W JANOWIE LUBELSKIM

Od 01.07.2015 Fundacja Inicjatyw Społecznych rozpoczęła realizację grupowych warsztatów  w zakresie integracji  i reintegracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku w Janowie Lubelskim. Wsparciem zostanie objętych 20 osób bezrobotnych skierowanych do udziału w programie.

Read more

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA W BRZOZOWIE

Od 04 maja do 30 czerwca 2015 roku Fundacja Inicjatyw Społecznych była realizatorem działania w zakresie integracji  i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku w Brzozowie. Łącznie wsparciem objęto 50 osób bezrobotnych skierowanych do udziału w programie. Zadanie realizowane we współpracy z administracją publiczną Powiatowym Urzędem Pracy w Brzozowie.

Read more