Ogłoszenie o wyborze oferty na przeprowadzenie egzaminów w projekcie „Wiem jak”

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki postępowania ofertowego na przeprowadzenie egzaminów ECCC i telc podczas realizacji projektu „Wiem jak”

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki z postępowania w trybie ofertowym na przeprowadzenie egzaminów ECCC po szkoleniach komputerowych – 5 obszarów i 21 kompetencji zgodnie ze standardem DIGCOMP na poziomie podstawowym, oraz telc po szkoleniach językowych w projekcie „Wiem jak”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3  Kształcenie ustawiczne   w zakresie ICT i języków obcych (nr projektu RPLU.12.03.00.06-0050/15), na terenie województwa lubelskiego, (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy), w pliku do pobrania poniżej:

Dziękujemy za udział w postępowaniu!

Ogłoszenie o naborze ofert na przeprowadzenie egzaminów ECCC i telc w projekcie „Wiem jak”

Fundacja Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na przeprowadzenie egzaminów ECCC i telc w projekcie „Wiem jak”

Szanowni Państwo,

 Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza nabór zgłoszeń do postępowania w trybie ofertowym na przeprowadzenie egzaminów ECCC do szkolenia komputerowego: 5 obszarów kompetencji zgodnie ze standardem DIGCOMP na poziomie podstawowym, oraz egzaminów telc do szkoleń językowych w projekcie „Wiem jak”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3  Kształcenie ustawiczne   w zakresie ICT i języków obcych (nr projektu RPLU.12.03.00.06-0050/15), na terenie województwa lubelskiego,  (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy), dla niżej wymienionego zadania:

Po kliknięciu w powyższy odnośnik, znajdą Państwo komplet dokumentów i informacji dotyczących zamówienia. (w tym min: Szczegółowy Opis Przedmiotu Rozeznania Rynku, Wymagania, Opis warunków udziału w postępowaniu, Sposób przygotowania i składania wyceny, gotowe Formularze, Wzory dokumentów i Załączników)

Zapraszamy do składania ofert!

Ogłoszenie o wyborze oferty na wynajem sal podczas realizacji projektu „Wiem jak”

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki postępowania ofertowego na wynajem sal podczas realizacji projektu „Wiem jak”

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki z postępowania w trybie ofertowym na wynajem pomieszczeń do szkoleń komputerowych, w projekcie „Wiem jak”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3  Kształcenie ustawiczne   w zakresie ICT i języków obcych (nr projektu RPLU.12.03.00.06-0050/15), na terenie województwa lubelskiego, (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy), w pliku do pobrania poniżej:

Dziękujemy za udział w postępowaniu!

Ogłoszenie o wyborze oferty na wynajęcie sali szkoleniowej w projekcie „Wiem jak”

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki postępowania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia podczas realizacji projektu „Wiem jak”

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza wyniki z postępowania w trybie ofertowym na przeprowadzenie szkolenia komputerowego – 5 obszarów i 21 kompetencji zgodnie ze standardem DIGCOMP na poziomie podstawowym, w projekcie „Wiem jak”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3  Kształcenie ustawiczne   w zakresie ICT i języków obcych (nr projektu RPLU.12.03.00.06-0050/15), na terenie województwa lubelskiego, (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy), w pliku do pobrania poniżej:

Dziękujemy za udział w postępowaniu!

Ogłoszenie o naborze ofert na wynajem pomieszczeń w projekcie „Wiem jak”

Fundacja Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na najem pomieszczeń szkoleń w projekcie „Wiem jak”

Szanowni Państwo,

 Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza nabór zgłoszeń do postępowania w trybie ofertowym na wynajęcie sal do szkolenia komputerowego: 5 obszarów kompetencji zgodnie ze standardem DIGCOMP na poziomie podstawowym, w projekcie „Wiem jak”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3  Kształcenie ustawiczne   w zakresie ICT i języków obcych (nr projektu RPLU.12.03.00.06-0050/15), na terenie województwa lubelskiego,  (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy), dla niżej wymienionego zadania:

Po kliknięciu w powyższy odnośnik, znajdą Państwo komplet dokumentów i informacji dotyczących zamówienia. (w tym min: Szczegółowy Opis Przedmiotu Rozeznania Rynku, Wymagania, Opis warunków udziału w postępowaniu, Sposób przygotowania i składania wyceny, gotowe Formularze, Wzory dokumentów i Załączników)

Zapraszamy do składania ofert!

Ogłoszenie o naborze ofert na wybór Trenera w projekcie „Wiem jak”

Fundacja Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na wybór Trenera szkoleń w projekcie „Wiem jak”

Szanowni Państwo,

 Fundacja Inicjatyw Społecznych ogłasza nabór zgłoszeń do postępowania w trybie ofertowym na wybór Trenera do szkolenia komputerowego: 5 obszarów kompetencji zgodnie ze standardem DIGCOMP na poziomie podstawowym, w projekcie „Wiem jak”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3  Kształcenie ustawiczne   w zakresie ICT i języków obcych (nr projektu RPLU.12.03.00.06-0050/15), na terenie województwa lubelskiego,  (zadania realizowane turowo, zgodnie z rekrutowaniem kolejnych grup – zastrzegamy możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy), dla niżej wymienionego zadania:

Po kliknięciu w powyższy odnośnik, znajdą Państwo komplet dokumentów i informacji dotyczących zamówienia. (w tym min: Szczegółowy Opis Przedmiotu Rozeznania Rynku, Wymagania, Opis warunków udziału w postępowaniu, Sposób przygotowania i składania wyceny, gotowe Formularze, Wzory dokumentów i Załączników)

Zapraszamy do składania ofert!

Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe. Projekt „Wiem jak”

„Wiem jak”

 BEZPŁATNE SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE

Fundacja Inicjatyw Społecznych oraz Benefit Projekt zapraszają do udziału w projekcie Wiem jak współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikiem projektu mogą być osoby w wieku od 25 lat z maksymalnie średnim wykształceniem, zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego.

Szkolenia prowadzone w ramach projektu to doskonała okazja, aby poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje, które podnoszą atrakcyjność i konkurencyjność na rynku pracy.

Znajomość języków obcych oraz obsługi komputera są umiejętnościami XXI wieku. Są również bardzo ważnym aspektem w kontekście aktywności pozazawodowej – umożliwiają częstsze uczestnictwo w kulturze, życiu towarzyskim oraz dają możliwość dostępu do wielu informacji.

Rodzaje szkoleń w ramach projektu:

Szkolenia językowe zakończone egzaminem TELC

  • Język angielski na poziomie A2 (120h); – 6 grupy
  • Język angielski na poziomie B2 (180h); – 1 grupa
  • Język niemiecki na poziomie A2 (180h); -4 grupy

Szkolenia komputerowe zakończone egzaminem ECCC DIGCOMP

  • Szkolenia komputerowe na poziomie podstawowym (80h); -5 grupy
  • Szkolenia komputerowe na poziomie średniozaawansowanym (120h);-4 grupy
  • Szkolenia komputerowe na poziomie zaawansowanym(160h);-1 grupa

Dokładne terminy , częstotliwość spotkań oraz miejsce szkolenia zostaną dostosowane do możliwości Uczestników Projektu biorących udział w danym szkoleniu.

 W ramach projektu organizator każdemu uczestnikowi zapewni:

– materiały szkoleniowe,

– certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji, po zdanym egzaminie

Informacje:

Szkolenia realizowane będą systematycznie w okresie od sierpnia 2016 r. do grudnia 2017r.

Czas trwania szkolenia: 120 /180 godzin na grupę,

Ilość grup: 21

Ilość osób w grupie: 10/12

 Dokumenty do pobrania:

Formularz_zgloszeniowy
Oswiadczenia
regulamin_uczestnictwa
zgoda_dane_osobowe
ankieta_rekrutacyjna
test_wstępny_angielski
test_wstępny_niemiecki
test_wstępny_komputerowy

W celu zgłoszenia do udziału w projekcie prosimy o wypełnienie i przesłanie dokumentów rekrutacyjnych na adres: wiemjak@inicjatywyspoleczne.pl lub dostarczenie osobiście lub pocztą do biura projektu ( ul. Królewska 3, 20-109 Lublin).

Dodatkowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie http://www.inicjatywyspoleczne.pl/kontakt/, na fanpage’u Fundacji Inicjatyw Społecznych oraz w Biurze Projektu Wiem jak.

 

Biuro Projektu:
Fundacja Inicjatyw Społecznych- Oddział w Lublinie
20-109 Lublin, ul. Królewska 3
e-mail: wiemjak@inicjatywyspoleczne.pl
tel. 81 478 51 96
Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, telefonicznego bądź mailowego.