Rodzina egzaminów TOEFL® to egzaminy stworzone by umożliwić instytucjom testowanie większej liczby uczniów będącej na różnych poziomach zaawansowania.

Certyfikat TOEFL iBT® określa poziom zaawansowania z języka angielskiego w kontekście akademickim. Egzamin w formie komputerowej z wykorzystaniem Internetu, testuje wszystkie 4 umiejętności językowe – czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie, od poziomu Intermediate/średnio-zaawansowanego (B1 według poziomów Rady Europy) do Advanced/zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy).

The TOEFL® ITP tests określa poziom zaawansowania słuchania i czytania z języka angielskiego w kontekście akademickim, od poziomu Elementary/podstawowego (A2 według poziomów Rady Europy) do Advanced/zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy). Jest to papierowy test wielokrotnego wyboru.

The TOEFL® Junior™ określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, wśród gimnazjalistów w wieku 11-15 lat. Mierzy znajomość języka od poziomu Elementary/ podstawowego (A2 według poziomów Rady Europy) do Upper-Intermediate/średnio-zaawansowanego wyższego (B2 według poziomów Rady Europy).

TFI™: certyfikat z języka francuskiego w środowisku pracy. Egzamin TFI™ trwa około 110 minut, cała sesja egzaminacyjna około 2 godzin 15 minut. Jest to test wyboru (A, B, C lub A, B, C i D). TFI™ składa sie ze 180 zadań testowych podzielonych na dwie części po 90 zadań każda. Za każdą część można otrzymać od 5 do 495 punktów. Łączna ocena z egzaminu to 10-990 punktów. Zatem egzaminu się  zawsze zdaje i otrzymuje się punktację na ciągłej, konsekwentnej skali.

WiDaF: certyfikat język niemiecki w biznesie, w środowisku pracy i w kontekście ogólnym.

Certyfikaty WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) określają poziom znajomości języka niemieckiego osób dorosłych w kontekście biznesowym, ogólnego środowiska pracy jak i sytuacjach życia codziennego.

Certyfikat WiDaF – testuje znajomość biznesowego języka niemieckiego na poziomach A2-C2.

Certyfikat WiDaF Basic® – sprawdza umiejętność posługiwania się językiem niemieckim osób na niższych poziomach zaawansowania (A1-B1) w ogólnym środowisku pracy i sytuacjach życia codziennego.