Nasz Ośrodek organizuje i przeprowadza egzaminy sprawdzające umiejętności językowe osób ubiegających się o certyfikat TGLS.

TGLS to egzamin sprawdzający kompetencje językowe testowanych osób bez potrzeby określania poziomu zaawansowania przed przystąpieniem do testu. Osoba chcąca uzyskać certyfikat TGLS nie przystępuje do egzaminu na jakimś konkretnym poziomie zaawansowania, to właśnie wynik egzaminu pokazuje aktualny poziom poszczególnych kompetencji językowych testowanej osoby.

Do procesu certyfikacji używane są najnowsze rozwiązania informatyczne, dzięki czemu forma egzaminu jest prosta i przystępna dla kandydatów, a wynik w pełni wiarygodny. Kandydat przystępuje do egzaminu w jednym z Ośrodków Egzaminacyjnych TGLS gdzie za pośrednictwem komputera odbywa egzamin składający się z 3 części.

Część pierwsza to test, który sprawdza 3 umiejętności językowe:

  • znajomość słownictwa i struktur gramatycznych
  • rozumienie czytanego tekstu
  • rozumienie ze słuchu

Część druga to wypowiedź pisemna. W zależności od uzyskanego wyniku z części pierwszej, kandydat otrzymuje odpowiedni dla swojego poziomu zestaw zadań sprawdzających umiejętność pisania w języku obcym.

Część trzecia to rozmowa z egzaminatorem (live-chat) za pośrednictwem internetu. Rozmowa ta jest nagrywana.

Ocena

Zarówno część pisemną, jak i nagraną rozmowę egzaminacyjną, ocenia w sumie 4 losowo wybranych egzaminatorów, a końcowy wynik to efekt ich łącznej oceny.

W ciągu 7 dni od zakończenia egzaminu, kandydat może sprawdzić uzyskane wynikina stronie internetowej. Po upływie kolejnych 7 dni kandydat może odebrać Certyfikat TGLS w Ośrodku Egzaminacyjnym, w którym odbywał się egzamin.