SZKOLENIA Z MICROSOFT EXCEL – POZIOM PODSTAWOWY

 

KORZYŚCI:

1. Znajomość budowy Excela.

2. Szybkie tworzenie i formatowanie tabel.

3. Profesjonalny wygląd tabel, zestawień i szablonów.

4. Oszczędność czasu podczas przygotowania tabel i zestawień.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zapoznanie się z menu programu Excel, poznanie pojąc:

a) Skoroszyt, zeszyt

b) Wstążka i grupy poleceń (sposoby ukrywania i odkrywania wstążki

c) Pasek stanu co można z niego odczytać?

2. Wprowadzenia danych do MS Excel.

3. Formatowanie zestawień, tabel, tworzenie szablonów dokumentów.

4. Rodzaje adresowania- odwołania się formuł: względne, bezwzględna, mieszane

5. Kopiowanie danych za pomocą uchwytu wypełnienia , wklejanie specjalne.

6. Podstawowe funkcje ich wprowadzanie, edycja oraz zastosowanie:

a) Matematyczna

b) Statystyczne

c) Tekstowe

d) Daty i godziny

7. Wyszukiwanie danych w Excelu przy wykorzystaniu funkcji oraz poleceń.

a) Funkcje wyszukiwania

b) Polecenie znajdź

8. Sortowanie i filtrowanie danych.

9. Ustawienie wydruku

10. Wstawianie formatowanie i edycja wykresów.

11. Formatowanie warunkowe danych w celu wyszukania duplikatów, wyszukania określonych wartości. Zastosowanie pasków danych.

12. Wprowadzenie do tabel przestawnych.

 

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się również ze skrótami klawiszowymi przyspieszającymi prace w Excelu.

 

DO KOGO KIERUJEMY SZKOLENIE

Szkolenie skierowane jest do osób rozpoczynających prace w MS Excel oraz dla wszystkich tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę.

PO SZKOLENIU

Zapewniamy opiekę trenerską, dzięki czemu każdy uczestnik będzie mógł napisać do trenera w przypadku problemów i wątpliwości związanych z programem Excel. Każdy uczestnika otrzyma materiały w formie skryptu opisujące każde z omawianych ćwiczeń. Pakiet ćwiczeń do samodzielnego wykonania.

 


 

SZKOLENIA Z MICROSOFT EXCEL – POZIOM ŚREDNI

 

KORZYŚCI:

1. Znajomość budowy.

2. Szybkie edytowanie, kopiowanie i formatowanie danych.

3. Przygotowanie zestawień za pomocą tabel przestawnych.

4. Szybkie wyszukiwanie funkcji i poleceń pomagających w przygotowani zestawień.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Przypomnienie informacji dotyczących formatowania komórek między innymi na datę z wyświetlaną nazwą dnia tygodnia [2015-02-01 niedziela]

2. Adresowanie komórek względne, bezwzględne.

3. Formatowanie warunkowe danych na podstawie tekstu, wartości liczbowych. Wykorzystanie adresowania komórek w celu wyróżnienie w odwołaniu do jednej komórki. Tworzenie wskaźników KPI oraz wstawianie wykresów przebiegu w czasie w celu lepszej wizualizacji danych.

4. Kopiowanie danych miedzy plikami Excela, import danych z plików tekstowych, z Internetu.

5. Przegląd funkcji Excela, WYSZUKAJ.PIONOWO, SUMA, JEŻELI, DATA.RÓŻNICA, LICZ.WARUNKI, SUMA.WARUNKÓW oraz zagnieżdżanie funkcji.

6. Wstawienie sum częściowych, tworzenie konspektu.

7. Wyszukiwanie błędów, pustych komórek, wartości liczbowych sformatowanych jako tekst.

8. Ograniczenie edycji komórek i arkuszy, zawężanie możliwości wprowadzania danych do określonych granic, tworzenie list wyboru. Wykorzystanie walidacji danych.

9. Wstawianie, edycja oraz wybór odpowiedniego rodzaju wykresów. /dodawanie elementów do wykresów (linia trendu, etykiety danych).

10. Dodawanie listy niestandardowej zdefiniowanej przez użytkownika.

11. Praca z tabelami przestawnymi, przygotowanie danych, wstawianie obliczeń procentowych ,grupowanie danych.

12. Wykorzystanie polecenie formatuj jako tabelę, do czego można wykorzystać jak liczyć wartości w tabeli.

13. Zapisywanie skoroszytów jako plik pdf, szablon.

 

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się również ze skrótami klawiszowymi przyspieszającymi prace w Excelu.

 

DO KOGO KIERUJEMY SZKOLENIE

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w MS Excelu, pragnących poszerzyć swoją wiedzę i przyspieszyć pracę w arkuszu kalkulacyjnym.

PO SZKOLENIU

Zapewniamy opiekę trenerską, dzięki czemu każdy uczestnik będzie mógł napisać do trenera w przypadku problemów i wątpliwości związanych z programem Excel. Każdy uczestnika otrzyma materiały w formie skryptu opisujące każde z omawianych ćwiczeń. Pakiet ćwiczeń do samodzielnego wykonania.

 


SZKOLENIA Z MICROSOFT EXCEL – POZIOM ZAAWANSOWANY

KORZYŚCI:

1. Efektywniejsze wykorzystanie tabel przestawnych.

2. Profesjonalne przygotowanie raportów.

3. Automatyzacja pracy za pomocą Excela.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zastosowanie zaawansowanego formatowania warunkowego w przygotowaniu profesjonalnych zestawień.

2. Wykorzystanie zaawansowanych funkcji Excela między innymi: TEKST, LICZ.WARUNKI, SUMA.JEŻELI, BD.SUMA, BD.ŚREDNIA, AGREGUJ, PODAJ.POZYCJE, INDEKS i WYSZUKAJ.PIONOWO

3. Walidacja danych jako sposób na automatyzacje zestawień.

4. Zaawansowane funkcje tabel przestawnych.

5. Zastosowanie funkcji tablicowych.

6. Konsolidowanie danych z kilku arkuszy.

7. Polecenie Szukaj.wyniku do szukania założonej wartości wynikowej na podstawie składowych.

8. Analiza danych z wykorzystaniem narzędzia Solver oraz Scenariuszy.

9. Tworzenie zaawansowanych wykresów, tworzenie własnych szablonów wykresów. Zastosowanie linii trendu do prognozowania wartości. Wstawienia wykresów przestawnych.

10. Aktywowanie karty deweloper, wykorzystanie kontrolek formularzy.

11. Podstawy tworzenia kokpitów menedżerskich.

12. Nagrywanie i edycja makr.

 

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się również ze skrótami klawiszowymi przyspieszającymi prace w Excelu.

 

DO KOGO KIERUJEMY SZKOLENIE

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących codziennie w MS Excelu, przygotowujących zestawienia, w tabelach przestawnych.

PO SZKOLENIU

Zapewniamy opiekę trenerską, dzięki czemu każdy uczestnik będzie mógł napisać do trenera w przypadku problemów i wątpliwości związanych z programem Excel. Każdy uczestnika otrzyma materiały w formie skryptu opisujące każde z omawianych ćwiczeń. Pakiet ćwiczeń do samodzielnego wykonania.